Projekt

Envelopa

Olomouc

Architekt
Studio Acht
Klient
Studio Acht
Stav
Projekt

Tento multifunkční objekt bude postaven v blízkosti historického centra Olomouce. Firma MFS spolupracovala při návrhu fasády se Studiem Acht, architekty této budovy.

Součástí návrhu obvodového pláště této šestipodlažní budovy je rastrová fasáda po obvodu a také rastrová fasáda vnitřního atria. Návrh střešního světlíku zaskleného trojskly je také součástí dodávky MFS.

Rohy budovy jsou řešeny pomocí ohýbaných válcových izolačních dvojskel, rovinné části fasád jsou navrženy z trojskel s vysokou selektivitou.