MFS DX

MFS DX je nezávislá konzultační společnost, poskytující komplexní portfolio služeb v oblasti Digitální Transformace (DX) stavebního odvětví.

MFS DX pomáhá klientům porozumět potenciálu digitalizace a implementovat procesy digitální transformace. Poskytujeme strategické poradenství v oblasti BIM a informačního modelování staveb, jsme partnerem v rámci integrace digitálních nástrojů a informačních systémů. Provádíme procesní analýzy pokrývající všechny fáze projektu, na základě kterých dokážeme nastavit správný koncept přípravy staveb včetně jejich realizace a následné správy majetku. Doménou naší činnosti je řízení změn během digitální transformace organizací pracujících s nemovitým majetkem.

Digitální Transformace v oblasti stavebnictví představuje proces úzce svázaný s iniciativami Průmysl 4.0, resp. Stavebnictví 4.0, který pomocí optimálního využití moderních přístupů a technologií vede k dosažení vyšší efektivity a spolehlivosti procesů. MFS DX pomáhá svým klientům s identifikací digitálních cílů, návrhem strategie a implementací potřebných aktivit týkajících se zvolených technologií a nástrojů s fokusem na posílení konkurenceschopnosti a zajištění vyšší flexibility našich klientů a celkové spokojenosti jejich zákazníků.