Projekt

Fragment

Praha

Architekt
Qarta architektura
Klient
Trigema Development
Stav
V realizaci

Fragment je nový multifunkční objekt tvořený převážně byty a také maloobchodními jednotkami. Architektonický návrh připravila společnost Qarta architektura. Tato budova má výšku až 9 pater a díky odstupňovaným podlažím poskytne svým obyvatelům velké obytné terasy. Významnými prvky tohoto projektu jsou sochy Davida Černého „podpírající“ budovu.

Obvodový plášť rezidenční části tohoto projektu sestává z rámových konstrukcí na severní fasádě a rámové konstrukce s vnějším stíněním, balkony a proskleným zábradlím na jižní fasádě, a dále z obkladu plechem. Fasáda přízemí s obchodními jednotkami je navržena jako rastrová.

Na tomto projektu poskytuje MFS širokou škálu poradenských služeb, jako je koncepční návrh fasády, zadávací  tendrová dokumentace vč. výkresů, tepelných výpočtů a specifikace fasády, technická podpora při výběrovém řízení na dodavatele fasády, zpracování 3D modelu obálky budovy, BIM model úrovně LOD 300, příprava modelu pro prohlížení ve virtuální realitě apod.